Egyetlen megahertz

Alma a fájától. Az Apple számítástechnikai vállalat a héten tartotta a fejlesztők (és a rajongók) által évről évre nagy izgalommal várt termékkonferenciáját. Ilyenkor szokta bejelenteni újdonságait a cég. Most elmaradt az igazán várt nagy durranás, az iPhone okostelefon következő, ötödik generációjának bejelentése.Az utóbbi évtizedben a rendezvény sokkal több lett puszta szakmai eligazításnál. Az Apple termékei ugyanis mára popkulturális kellékekké váltak. A vágy titokzatos tárgyaivá.Kezdve a hordozható zenelejátszók piacát újradefiniáló iPoddal az Apple hordozható készülékei „dizájntermékek”, amelyeket nem csupán arra a célra vásárolnak, amire tervezték őket, hanem mert sokan úgy érzik, e termékekkel együtt hovatovább életstílust is vesznek maguknak.Az Apple cég összeforrt a nemrég elhunyt Steve Jobs igazgató nevével: sokan kételkednek benne, hogy nélküle folytatódhat-e az utóbbi évek sikertörténete.Ez a történet harminchat éve kezdődött, amikor Jobs és üzlettársa első számítógépüket kezdték árulni. A néhány fellelhető darabból – az előzetes hirdetmény szerint – tegnap árvereztek el egyet. “Egyetlen megahertz” olvasásának folytatása

Jubileum

Viktória királynő mellett II. Erzsébet az egyetlen olyan brit uralkodó, aki megérte gyémántjubileumát, tehát trónra lépésének hatvanadik évfordulóját. Alig három évet kell még uralkodnia, és Viktóriát is megelőzi, így ő lenne a legtovább uralkodó brit államfő és egyben a világ leghosszabb ideig hivatalban lévő női uralkodója. A királynő jelenleg tizenhat szuverén állam feje hivatalosan. Az uralkodása alatt végbement hatalmas változásokat jól mutatja, hogy ezek közül tizenkettő trónra lépésekor még brit gyarmat volt. Bár a pontos évforduló február 6-án volt, az Egyesült Királyságban, illetve a Brit Nemzetközösség más tagállamaiban egész évben tartanak az ünnepségek a gyémántjubileum alkalmából. Anglia ünnepségek szempontjából meglehetősen előnytelen időjárása miatt nem példa nélküli, hogy az évfordulókat kellemesebb időjárású évszakokra helyezik át. II. Erzsébet hivatalos születésnapját június 14-én ünnepelik, dacára annak, hogy valójában április 21-én született. A kép az ünnepségsorozat hivatalos megnyitóján készült, amikor a múlt vasárnap a királynő a windsori lovasparádéra érkezett kocsiján.
“Jubileum” olvasásának folytatása

Őrségváltás

Görögország adta a demokráciát a világnak két és fél
évezreddel ezelőtt. Most az egész világ újra
Görögországra figyel, az egyik legdemokratikusabb aktus, egy népszavazás bejelentése miatt. Miközben államcsőd fenyegeti az országot, az Európai Unió gazdagabb tagjai hatalmas mennyiségű pénzzel kívánják megoldani a más államokat is súlyosan érintő krachot. Ennek azonban ára van, méghozzá rengeteg görög ember egzisztenciális
összeomlásával fenyegető ára. Az irdatlan mennyiségű pénz ugyanis gyakorlatilag csak a hitelezők étvágyát
elégítheti ki, a görögök, Görögország nem sokat látna
belőle. Hogy hajlandók-e elviselni ezt, miniszterelnökük népszavazáson akarja megkérdezni tőlük. A lépés
megítélése ellentmondásos. Sok európai vezető
a miniszterelnök hatalommegtartási manővereként
értékeli, mások a demokrácia valós működésének
feltételét látják benne.

Amire egész Európa figyel. A mai görög parlament épülete egykor királyi palota volt. Miután Görögország a XIX. század húszas éveinek végén fölszabadult a török uralom alól, meggyilkolták a görög származású orosz külügyminisztert, Joannisz Kapodisztriaszt, aki a fiatal köztársaság elnökeként tért haza. Az európai nagyhatalmak segítségével ezután királyság alakult a bajor származású Ottó trónra lépésével. A királyi család számára klasszicista stílusú palotát építettek Athén központjában Friedrich von Gärtner bajor királyi főépítész tervei alapján, amelybe 1843-ban költözött be az uralkodó. A királyság bukása után, 1929-ben helyezték át a parlament üléseit a korábbi királyi palotába, és azóta is az a székhelye. Az épületben a legutóbbi hónapokban az egész Európai Unió jövőjét meghatározó politikai folyamatok zajlottak. Minthogy szinte percről percre követik egymást az események, és írásunk csak a péntek reggeli lapzártánk idején ismert tényeket tartalmazza, lehet, hogy lapunk megjelenésének idején már más irányt vesz a görög történelem. Miután Georgiosz Papandreu miniszterelnök a minap bejelentette, hogy az Európai Unió 130 milliárd eurós (szinte felfoghatatlan: 40 ezermilliárd forintos) mentőcsomagjáról – és a vele járó drasztikus költségcsökkentő kötelezettségekről – népszavazást kíván kiírni, számos politikai szövetségesét elvesztette. Csütörtök déltájban arról szóltak a hírek, hogy „fél órán belül” felajánlja lemondását a köztársasági elnöknek. Később visszautasította a lemondását és ideiglenes nemzeti egységkormányt követelő felszólításokat, és péntekre bizalmi szavazást jelentett be kormánya ellen. Papandreu a Pánhellén Szocialista Mozgalom (Paszok) párt választási győzelme után lett miniszterelnök 2009-ben. Jelenleg a Paszoknak minimális, kétfős többsége van a háromszáz fős görög parlamentben. Az ellenzék fő ereje a jobboldali Új Demokrácia párt, amely vezetője, Antonisz Szamarasz bejelentése szerint Papandreu távozása esetén részt venne az egységkormányban.

Az ismeretlen hopliták. A Krisztus előtt 431-ben kitört peloponnészoszi háború első évében az Athént irányító Periklész gyászbeszédet mondott a háborúban elhunyt athéni katonák tiszteletére tartott nyilvános megemlékezésen a Kerameikosz temetőben. Thuküdidész örökítette meg e beszédet A peloponnészoszi háború című művében. Tőle származik a gyászbeszéd két mondata, amelyet az ismeretlen katona a parlament épülete előtt, a Szintagma téren álló sírjára véstek. Az írás szerint „az egyik hant maradjon üres az ismeretlenek számára”, mert „a kiválók számára bármely helyszín megfelelő temetkezési hely”. A sírt díszítő márvány dombormű egy antik sztélé (sírkő) másolata, rajta a hoplita halálának pillanata. A hopliták az ókori Görögország hadsere-
gében szolgáló polgári katonák voltak. Szabad emberként min-
den hoplitának magának kellett fegyverzetet és ruhát, sisakot

vinnie a háborúba. A királyi palota építésekor az előtte lévő teret

még nem Szintagmának (alkotmánynak) nevezték. Miután a ba-
jor Ottó került hatalomra, autokratikus módon uralkodott mind-
addig, amíg a görög szabadságharc veteránjaiból álló katonák

csoportja felkelést nem robbantott ki az országban 1843-ban. A

lázadó katonákhoz sok civil is csatlakozott, és végül az alkotmány

elfogadására kényszerítették a királyt. A tér nem mindig az őr-
ségváltást fényképező turistáktól hangos. Tíz évvel ezelőtt a par-
lament előtt tartott tüntetés egyik résztvevője Molotov-koktélt

dobott a díszőrség őrbódéjára. Miközben az építmény pillanatok

alatt lángba borult, az őr, kötelességét teljesítve, mozdulatlan

maradt, amíg felettese a helyszínre ért, és parancsot adott neki a

távozásra. Ekkor már füstölt az egyenruhája. Tavaly januárban

házilag készített pokolgépet robbantottak a Szintagma téren, alig

húsz méterre az ismeretlen katona sírjától. Bár a rendőrség fi-
gyelmeztette az őröket a veszélyre, azok megtagadták őrhelyük

elhagyását, és a robbanás idején is a helyszínen tartózkodtak.

Bojtos cipők. Már Homérosz Iliászában is feltûnt az evzonosz

szó, amely jól öltözött, a hadsereg elitjébe tartozó katonát jelen-
tett. Bár a Homéroszt követő évszázadok során sok görög szer-
ző használta az evzonoszból eredeztethető evzoni szót a gyalo-
gos katonaság megnevezésére, mára e jellegzetes egyenruhát

viselő különítmény tagjai alkotják az elnöki gárdát, és részben

protokolláris feladatokat látnak el. ők hivatottak arra, hogy a

parlamentet őrizzék, illetve ők állnak díszőrséget az ismeretlen

katona parlament előtti sírjánál. Hasonlóan sok más európai

városhoz, rendszeres őrségváltásuk kihagyhatatlan turistalát-
ványosság. Jellegzetes menetelésük közben magasan előre-
nyújtják lábukat, majd hosszan kitartják, és csak azután teszik

le. Hagyományos uniformisuk legfeltûnőbb része a cipő,

amelyre hatalmas bojtot varrtak. Hosszú, zsinóros bojtban vég-
ződő sapkájuk, zubbonyuk és fehér harisnyájuk mind a görög

népviselet elemeit őrzi. Minthogy őrségben tökéletesen mozdu-
latlanul kell állniuk (csak tizenöt percenként váltanak testhely-
zetet, azt is szigorúan rögzített koreográfia szerint), ezért min-
dig van velük együtt szolgálatban egy köznapi egyenruhát vise-
lő társuk. Az ő feladata az, hogy letörölje az izzadságot arcuk-
ról, és elhárítson minden olyan zavaró körülményt, amely ve-
szélyezteti az őrök mozdulatlanságát. Ez manapság leginkább a

faragatlan turisták heccelődését jelenti. Tûnjék e katonák fel-
adata bármennyire is ártatlannak, a görög hadsereg nem is

olyan régen sokkal meghatározóbb szerepet játszott az ország

politikai életében. Tábornokok egy csoportja 1967-ben magá-

hoz ragadta a hatalmat, majd a következő hét évben junta, ka-
tonai kormány irányította Görögországot. Sok kommentátor-
ban e vészterhes időszak rémképe sejlett föl, amikor a minisz-
terelnök néhány napja lefejezte a teljes katonai vezérkart. A gö-

rögöknek semmi sem hiányzott most kevésbé, mint egy puccs-
fenyegetés, így a politika minden szintjén azonnal cáfolták a

feltételezést. Panosz Beglitisz védelmi miniszter kijelentette,

hogy a tábornokok lecserélésének nem voltak politikai motívu-
mai, e „szokásos vérfrissítésre” szerinte már augusztusban sor

került volna, de akkor elhalasztották.

2011. november 5.

Mélymerülés a Bőség-öbölben

Október 5-én, szerdán helyi idő szerint hajnali 2.20-kor zátonyra futott Új-Zéland partjai mellett a libériai zászló alatt hajózó, huszonegy éves, 236 méter hosszú, 32 méter széles, 19 méter merülésű MV Rena nevű konténerszállító és tankhajó. A kedvelt turistaparadicsom, a Bőség-öböl védett állatvilágát is veszély fenyegeti, ha a hajó kettétörik a viharban, és egész olajrakománya a vízbe ömlik. “Mélymerülés a Bőség-öbölben” olvasásának folytatása

Túra Liverpoolban

Szerdán volt John Lennon halálának harmincadik évfordulója. 1980. december 8-án, alig három héttel azt követően, hogy öt év hallgatás után Double Fantasy című albumával visszatért a zenei világba, este 11 óra előtt tíz perccel Mark David Chapman négyszer hátba lőtte New York-i otthona, a Dakota Ház előtt. Azonnal meghalt. Pár órával korábban Lennon dedikálta Chapmannek a Double Fantasy egy példányát. A holttestet elhamvasztották, a hamvakat a Central parkban szórták szét. „Johnnak nem lesz temetése. Ő az egész emberiséget szerette, és imádkozott mindenkiért. Kérem, tegyék ugyanezt érte” – írta Yoko Ono másnapi közleményében. A gyilkos azóta börtönben van, miután sokadszorra is elutasították feltételes szabadlábra helyezési kérvényét. “Túra Liverpoolban” olvasásának folytatása

Sárga tengeralattjárók

Vészesen fogy az az idő, amíg esély lehet az Air France-gép két fekete dobozának megtalálására. A repülés műszaki adatait, illetve a pilóták beszélgetését rögzítő szerkezetek a katasztrófát követő harminc napig képesek jeleket sugározni, amelyek segítik megtalálásukat. A sugárzás befejeződését követően, mához mintegy tíz napra gyakorlatilag lehetetlen lesz megtalálni a fekete dobozokat a négy–öt ezer méter mély óceánban.
A fekete dobozok által rögzített adatok nélkülözhetetlenek a 228 ember, közöttük öt magyar életét kioltó baleset okainak megállapításában, ezért számos ország mentőalakulatai mellett körülbelül négyszáz francia szakember is a térségben tartózkodik. “Sárga tengeralattjárók” olvasásának folytatása

Miért éppen Alaszka?

Okulárémánia. Sarah Palin színre lépésekor az amerikaiak millióinak tekintete nemcsak az alaszkai kormányzóra vetült, hanem a szemüvegére is. A kampány irányítói hamar felismerték a divatossá lett szemüvegben rejlő lehetőségeket, és ezután az alelnökjelölt minden alkalommal ugyanazt a darabot viselte. „Folyamatosan kapjuk az újabb és újabb megrendeléseket, minden forgalmazó pontosan azt a modellt és azt a méretet kéri, amelyet ő szokott viselni” – nyilatkozta Amy Hahn, a Italee cég alelnöke, amelyik Amerikában forgalmazza a Kazuo Kawasaki japán formatervező alkotta keretet. “Miért éppen Alaszka?” olvasásának folytatása

Köd előttem, köd utánam

Szolgálnak és védenek? Tovább szigorították a pekingi illetékesek az olimpiai játékok helyszíneinek és a részt vevő sportolóknak az egyébként is példátlanul szoros védelmét, miután hétfőn Kína északnyugati részén egy támadásban életét vesztette tizenhat rendőr, és további tizenhatan megsebesültek. A Magyar Távirati Iroda az Új Kína hírügynökségre hivatkozva elképesztő számokat közöl a játékok idejére bevezetett biztonsági intézkedésekről. Ezek szerint Pekingben és körülötte harci repülőgépek, radaregységek és légvédelmi rakéták is készenlétben állnak. 74 repülőgép, 47 helikopter és 33 hajó vár bevetésre. A vitorlásversenyeken búvárokat is csatasorba állítanak, hogy „eltávolítsák a gyanús tárgyakat és elhárítsák a rejtett veszélyeket”. Az olimpiai parkot hermetikusan lezárták, a legutóbbi napokig sem a pekingi lakosság, sem a turisták nem látogathatták. A Tienanmen téren, Peking központi terén is megszigorították a biztonsági ellenőrzéseket, sőt motozást vezettek be. A Reuters összefoglalója szerint a nyugalomra 100 ezer fős biztonsági erő és 300 ezer biztonsági kamera ügyel. “Köd előttem, köd utánam” olvasásának folytatása

Szent Iván reggele

Kőtömbök. A dél-angliai Stonehenge (amelynek neve függő köveket jelent) egyike a világ legismertebb régészeti műemlékeinek. A több körben álló monolitokból, árkokból és mesterséges dombokból álló komplexum eredeti rendeltetetése azonban mindmáig bizonytalan. Minthogy az álló sziklákat szinte tökéletes körben helyezték el, sokan úgy gondolják, hogy az építmény csillagászati megfigyelések helyszínéül szolgált, és fontos szerepet töltött be az építők hitvilágában. A Stonehenge mai látható formáját több mint ezer év alatt nyerte el. Az építők kívülről befelé haladtak. 5100 évvel ezelőtt építették a földhányásból és az árokból álló, száztíz méter átmérőjű külső kört, amelyben szarvas- és ökörcsontokat helyeztek el. “Szent Iván reggele” olvasásának folytatása

Szárnyaszegett Ikarus

A buszgyár. Az Ikarus elődje az 1933-ban alapított Uhriféle Karosszéria- és Járműgyár volt, amelyet a már 1895 óta kocsigyártással és -javítással foglalkozó Uhri család vezetett. A cég a világháborús megrendelések miatt szépen prosperált, ezért új gyárat építettek. 1944-re épült fel a Mátyásföld és Sashalom közötti Ehmanntelepen az új szerelőcsarnok, amely szinte meg sem tudta kezdeni a termelést, amikor egy nyilas ellenőrző bizottság foglalta el a gyárat, és a visszavonuló németek felégették az üzemet. A háborút követően Uhri Zsigmond újraindította a termelést, a gyár azonban egyre nehezebb helyzetbe került, mígnem 1947. június 15-én Uhri “önként” a Nehézipari Központ gondjaira bízta a gyárat, belenyugodva az államosításba. Az Ikarus nevet a vállalat a beleolvasztott Ikarus Automobil- és Repülőgépgyár Rt.-től kapta. “Szárnyaszegett Ikarus” olvasásának folytatása