Magyar Kognitív Tudományi Konferencia, 2006

Hasonlóan informatív az ugatás az emberek és a kutyák számára?

A vokális jelek egyszerre többféle információt is kódolhatnak. A jelet vevő egyedek tudomást szerezhetnek az adó egyed testméretéről, neméről, a hierarchiában elfoglalt státuszáról, motivációs állapotáról, arról hogy mely csoportba tartozik, egyedileg is megkülönböztetheti az egyedeket hangjuk alapján, és képet alkothat a kommunikatív kontextusról. Számos főemlős fajnál kimutatták, hogy a fajtársak képesek a csoport más tagjait hangjuk alapján megkülönböztetni, és a szituációnak megfelelő viselkedést mutatni. Az akusztikus jelek egyedi megkülönböztethetőségét és kontextus-függését vizsgáljuk a kutyaugatás esetében.
Korábbi vizsgálataink során kimutattuk, hogy az emberek az ugatás alapján képesek egységesen megítélni az ugató kutya motivációs állapotát, és a véletlen szintnél nagyobb valószínűséggel eltalálják a szituációt, amelyben az ugatás elhangzott. Érdekes módon azonban az emberek nem voltak képesek különbséget tenni különböző egyedek ugatásai között. Felmerül a kérdés, hogy vajon a kutyák képesek-e erre. Habituációs teszteket végeztünk kutyákon, melynek során azt vizsgáltuk, hogy képesek-e különbséget tenni egy azonos egyed különböző szituációkban rögzített, illetve különböző egyedek hasonló szituációban rögzített hangjai között. Eredményeink alapján a kutyák teljesítménye sok tekintetben párhuzamba állítható az emberével.

Az előadás diáinak letöltése: PDF

Hírdetés