Humánetológiai óravázlatok

2007-ben a Magyar Tudományos Akadéma által biztosított támogatás segítségével munkatársaimmal humánetológiai tárgyú előadássorozatot szerkesztettünk. Ezek közül négy témát társszerzőként én írtam meg. Itt a témakörök összefoglalóit, óravázlatait és az előadásokon bemutatható diasorozatokat érhetik el.

Mezőgazdaság

16305152279_4b2abab48f_oA Homo sapiens megjelenése óta eltelt mintegy 130.000 évből csupán 11.000 éve jelent meg a mezőgazdaság. Az azelőtti 120.000 évben a vadászó-gyűjtögető életmód volt jellemző az emberi csoportokra. A mezőgazdaság megjelenésének és elterjedésének vizsgálatakor célszerű először azokat az okokat és kényszereket (illetve előnyöket) megvizsgálni, amelyek ara késztették a legtöbb emberi csoportot, hogy részben vagy egészben felhagyjon addigi életmódjával, és a földet kezdjen művelni, illetve állatokat tenyészteni. TOVÁBB…

Populációs különbségek

food-festival29

Az embernél monogámia, poligínia és poliandria is ismert párosodási rendszer. Az, hogy melyik népcsoportnál mi alakul ki, részben az ökológiai hatások, a földrajzi szélesség függvénye is. Föld különböző pontjain élő népek különböző párosodási stratégiákat folytatnak, amelyek a helyi klimatikus viszonyok következményei is lehetnek. TOVÁBB…

Szex, párválasztás, ivadékgondozás

maxresdefault.jpg

A szexuális szelekciót leíró modellek szerint az élőlények olyan szexuális stratégiákat (hosszan tartó viselkedés-mintázatot) követnek, amely segítségével maximálni tudják a saját genomjuk (teljes genetikai állományuk) reprezentációját a következő nemzedékben. E stratégiák tekintetében különböznek egymástól egy adott faj hímjei és nőstényei. Eltérő mértékben és módon vesznek részt a születendő utód túlélésének biztosításában. Eltérő lesz a szülői ráfordításuk. Ez az utód gondozására allokált energiamennyiséget jelenti, melyet ki kell vonni a túlélő utódok jelentette nyereségből, mikor egy egyed szaporodási sikerét határozzuk meg. TOVÁBB…

Szexuális dimorfizmus

r0_0_3990_2243_w1200_h678_fmax

A szexuális dimorfizmus (ivari kétalakúság) az azonos fajú, eltérő nemű egyedek fizikai, fiziológiai eltérésének jelensége. A kétalakúság megjelenhet a testi jellegzetességekben, élettani folyamatokban és a viselkedésben is. A nemi különbségek evolúciós okait általában a szexuális szelekciós modellek keretében magyarázzák, és csakúgy, mint más viselkedési jellegzetességeket, a Niko Tinbergen által megfogalmazott négy oksági kérdés keretében érdemes vizsgálni. Ezek az adott jelleg funkcióját, mechanizmusát, evolúciós múltját, és egyedfejlődését magyarázzák. Az egyedfejlődést az ember viselkedési egyedfejlődését leíró fejezetben érintjük. TOVÁBB…

Hírdetés